ورزش های پهلوانی و زورخانه ای از جمله رشته های اصیل ایرانی است که دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی ویژه ای است. این رشته ورزشی در گناباد از رونق ویژه ای برخوردار است، چنان که به گفته یکی از پیشکسوتان افزایش ۳۰برابری آمار ورزشکاران، باعث ازدحام در گودهای باستانی شهرستان شده است. دبیر هیئت ورزش […]