با سلام و تبریک ایام الله دهه فجر به هموطنان بیدختی ، تربیت بدنی بیدخت همانند سنوات قبل و چه بسا بسیار فعال تر از گذشته برنامه های ورزشی متنوعی را برای تمامی همشهریان بیدختی. تدارک دیده و به نحو مطلوب انجام داد . لذابرنامه های  تربیت بدنی بیدخت در جهت شفاف سازی با ریزکرد […]