چک هایی در آستانه برگشت خوردن // چمن زمین فوتبال بیدخت، تحقق آرزویی که در حال نابودی است! به گزارش گناباد آنلاین؛ در حالی پس از سال ها انتظار، جوانان و ورزش دوستان بیدخت، شاهد کاشت چمن در زمین فوتبال این شهر هستند، که این آرزوی تازه محقق شده، با وجود مشکلاتی مانند نبود اعتبار […]