با توجه به نامگذاری استادیوم ورزشی بیدخت به نام مرحوم دکتر نقره و با توجه به حضور فرزند ایشان در بیدخت فرصت را غنیمت شمارده و مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادیم . در ادامه مصاحبه با ایشان که در دفتر تربیت بدنی بیدخت در روز ۱۲ فروردین ماه انجام شد ملاحظه می کنید: ۱)با […]