مسابقات فوتسال جام فجر بیدخت به روزهای اوج خود نزدیک می شود . با توجه به حضور ۱۲ تیم بسیار قدرتمند در این دوره از مسابقات انتظار می رود در روزهای پایانی مسابقات بر حساسیت بازیهای افزوده شود . رئیس هیئت فوتبال بیدخت افزود : به اذعان تمامی مربیان و سرپرستان تیم ها،سطح مسابقات فوتسال […]