دبستان شهید رفیعی دربخش پسران ودبستان فاطمه سعادت در بخش خواهران دانش آموز مقام اول طناب کشی شهرستان را کسب نمودند رئیس ورزش وجوانان شهر بیدخت گفت مسابقات طناب زنی دانش آموزان سطح شهرستان گناباد به میزبانی تربیت بدنی بیدخت در سالن ورزشی این شهر برگزار شد و دبستان رفیعی وسعادت مقام اول طناب کشی […]