امشب سر مهربان نخلى خم شد… در کیسه نان بجاى خرما غم شد در کنج خرابه ها زنى شیون کرد  همبازى کودکان کوفه کم شد. ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امام علی (ع) بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد . ورزش و جوانان بیدخت