سال نو را به تمامی ورزشکاران شهر بیدخت تبریک می گوییم . امیدواریم سالی پر از خیر و برکت برای همگان باشد .                     هیئت های ورزشی و اداره ورزش و جوانان بیدخت