راهپیمایی خانوادگی هیئت همگانی بیدخت با همکاری تربیت بدنی به مناسبت فرا رسیدن بهار راهپیمایی خانوادگی برگزار می کند . این مراسم در روز جمعه ۸ فروردین ماه ساعت ۸ صبح از محل میدان آزادگان به سمت پارک شش هکتاری خواهد بود . در پایان مراسم نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایز نفیسی […]