تیم داوری هیئت فوتبال شهر بیدخت متشکل از اقایان صفری ، علیپور و علی اکبری در مسابقات دانشجویان منطقه ۳ در شهر بیرجند حضور یافتند . این  مسابقات در ۳ بهمن الی ۱۱ بهمن ماه و باحضور ۲۲ دانشگاه از استان های خراسان های شمالی، رضوی ، جنوبی و سمنان در۲  رشته فوتسال ( ۱۱ تیم […]