با شروع فصل تابستان و در خرداد ماه همزمان با اتمام امتحانات ، دانش آموزان باید سه ماه را در کنار خانواده و به دور از فضا های آموزشی مدارس سپری  نمایند. این زمان را در بسیاری از بروشورها و اطلاعیه ها به نام اوقات فراغت می شناسیم و البته برای دوره کنونی نیست […]