همزمان با هفته وحدت سوارکاران بیدختی مطابق برنامه قبلی در پیست در حال ساخت بیدخت با یکدیگر به رقابت پرداختند . در این برنامه ریاست هیات سوارکاری شهرستان، خبرنگاران ، پیشکسوتان و ورزشکاران حضوری فعال داشتند . مسول هیات سوارکاری بیدخت ضمن تشکر از کلیه سوارکاران و نیز مدیریت باشگاه آریا در خصوص اجرای این […]