در روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه جناب آقای رمضانعلی مسعودی نژاد معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی اداره کل ورزش و جوانان به همراه هیئت همراه و ریاست ورزش و جوانان گناباد از زمین چمن و سالن های ورزشی بیدخت بازدید به عمل آورند. در این بازدید یک ساعته ایشان قول مساعد در جهت در نظر گرفتن […]