اقای علی مظفری از دبیران اموزش و پرورش شهرستان گناباد و شهر بیدخت به عنوان مسئول هیئت بومی محلی شهر بیدخت و دبیر هیئت همگانی  انتخاب شدند. برای ایشان ارزوی موفقیت در این راستا داریم.امید است با حمایت های مسئول محترم هیئت بومی محلی شهرستان جناب اقای بابایی شاهد رونق روز افزون بازی های بومی […]

با توجه به تلاش ها و زحمات برادر گرامی جناب آقای علیرضا امینی در سنوات گذشته و فعالیت های بسیار ایشان در بخش ورزش شهر بیدخت ایشان به سمت  دبیر و مسئول پیشکسوتان در بخش  هیئت فوتبال بیدخت گمارده شدند . با توجه به سابقه درخشان ورزشی ایشان امید است باعث فعالیت و پیشرفت روز افزون فوتبال […]