با توجه به پیشنهادات پیشکسوتان ورزشی و کشتی گیران شهر بیدخت و با توجه به سابقه ورزشی و پیشینه جناب اقای عباس مهدوی ؛ ایشان به عنوان سرپرست هیئت کشتی شهر بیدخت انتخاب شدند . در متن حکم ایشان آمده است : استاد و پیشکسوت عزیز  حاج عباس مهدوی با سلام و ارزوی تندرستی برای […]