تربیت بدنی بیدخت با همکاری هیئت های ورزشی بیدخت و تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان برای اولین بار برگزار می کند : انتخاب برترین ورزشکار ، مربی ، تیم و هیئت ورزشی بیدخت در سال ۱۳۹۲  ****با همکاری تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان سطح شهر بیدخت **** رشته های ورزشی در نظر گرفته شده و […]