(مطالب ذیل توسط کاربری ارسال شده و مسئول وبسایت تربیت بدنی نقشی در ویرایش مطالب نداشت است) با توجه به اتمام  سال ۱۳۹۲ بر آن شدیم تا مطالبی از ناگفته های تربیت بدنی بیدخت بیان کنیم . این مطالب از مسئولین و ورزشی ها و … بیدخت گرد آوری شده که  کمتر در طول سال […]