تنها سالن اختصاصی ژیمناستیک شهرستان گناباد واقع در شهر بیدخت با تلاش مسئول هیئت و دوستداران این رشته ورزشی تجهیز شد . خانه ژیمناستیک بیدخت که در شهریور ماه پذیرای برگزاری دوره مربیگری ژیمناستیک بود با تلاش مسئول هیئت ژیمناستیک جناب آقای قاسم زاده به برخی دیگر از وسایل ژیمناستیک مجهز شد . آقای قاسم […]