همزمان با ۱۷ شوال. روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد و مسئولین شهر بیدخت از مرشد و مدیریت گود باستانی غدیر بیدخت در محل سالن ورزشی شهید گلشن تقدیر شد .

ورزش و جوانان بیدخت