آموزشگاه انقلاب بیدخت در راستای نشاط و شادابی دانش آموزان و پویایی ساعات اموزشی مسابقات ورزشی بومی محلی برگزار نمود . در این مسابقات دانش آموزان در رقابت های متنوع ورزشی در چمن مصنوعی آموزشگاه رضوان با یکدیگر به رقابت پرداختند. این مسابقات در راستای ارج نهادن به بزرگان شهر بیدخت و نظر به حمایت […]

با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد و اداره ورزش و چوانان افتتاحیه المیپاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه  انقلاب برگزار شد . این المپیاد با نام شهید والا مقام شهید محمد حسین بقایی مزین شده بود . در مدارس زهره بنیانیان و فاطمه سعادت نیز این مراسم با شکوه ویژه ای اجرا  […]

در جهت گرامیداشت شهید والا مقام شهید محمد حسین بقایی افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اموزشگاه زارعی بیدخت برگزار شد . در مراسم افتتاحیه این آموزشگاه مدیر اموزش و پرورش وجود برنامه های ورزشی در راستای اهداف وزارت اموزش و پرورش را راهکاری برای به تکاپو واداشتن دانش آموزان در مدارس دانست. دکتر محمدپور […]

سوارکارن بیدختی همزمان با اغار ربیع الاول یک دورهمی ورزشی در پیست سوارکاری بیدخت برگزار نمودند. این پیست ورزشی در دو سال قبل با توجه به مساعدت شورا و شهردای محترم شهر بیدخت به هیات سوارکاری بیدخت واگذار شده است . برای تکمیل این پیست با توجه به گودال بزرگ وسط میدان نیاز به بارریزی زیادی […]

هیات جودو بیدخت با توجه به وقفه یک ماهه کلاسهای آموزشی خود را از ۱۸ آبان ماه اغاز نموده است . این کلاسها در روزهای زوج و از ساعت ۱۸-۱۶ در محل خانه رزمی شهید خاکی بیدخت برگزار می شود .   ورزش و جوانان بیدخت