دبیر هیات کشتی گناباد گفت: با توجه به پتانسیل بالای کشتی گیران شهرستان گناباد و البته زیر ساخت های عالی برای این رشته ورزشی هیات کشتی در سال جدید برنامه ها و مسابقات متعددی را در برنامه دارد . بنا بر گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت اکبر نیکخواه که در جلسه پیشکسوتان […]

دردومین روز از اردیبهشت ماه ۹۷ به همت کمیته پیشکسوتان ورزش بیدخت و هیات کشتی  ، پیشکسوتان و قدیمی های ورزش کشتی بیدخت گرد هم امدند و در خصوص کشتی به تبادل نظر پرداختند . در ابتدای این جلسه مسئول کمیته پیشکسوتان نمایندگی ورزش بیدخت در خصوص وجود اتحاد و همدلی در بین تمامی ورزشکاران […]