۱۳ آبان ماه روز دانش آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی که امسال مصادف با عاشورای حسینی شده است یادآور پیروزی و برتری همیشگی حق بر باطل در جهان خواهد بود .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

images