هیئت های ورزشی بیدخت در سال ۱۳۹۵ با برنامه های متنوع زمینه حضور ورزشکاران و همشهریان را در این برنامه ها فراهم نموده اند . ضمن تشکر از مسئولین هیئت ها که از هیچ کوششی در جهت پیشبرد اهداف ورزشی بیدخت دریغ نمی نمایند جهت اطلاع گزیده فعالیت برخی هیئت ها در ذیل امده است .

 

هیئت ژیمناستیک ۹۵

هیئت کشتی و بدنسازی بیدخت در سال ۱۳۹۵

هیئت رزمی بیدخت

Football هیئت

فعالیتهای هیئت همگانی و بومی محلی بیدخت در سال ۱۳۹۵

هیئت باستانی بیدخت

هیئت سوارکاری ۹۵

فعالیت باشگاه جودو بیدخت

هیئت والیبال بیدخت

ورزش و حوانان بیدخت ۱۳۹۵