دهه فجر امسال همانند سالهای گذشته هیات های ورزشی شهر بیدخت از تکاپو و تلاشی خاصی برای باشکوه برگزار کردن مسابقات برخوردا بودند  . به حول و قوه الهی با همت هیات های ورزشی شهر بیدخت و البته همراهی و کمک مسئولین و خیرین این رقایتها به نحو بسیار خوبی به انجام رسید .

در این رقابتها قطعا نقص ها و کاستی های وجود داشته که با تذکر ان به مسئولین برگزاری و البته تربیت بدنی در سالهای بعد تلاش در جهت به حداقل رسیدن ان انجام خواهد شد .

البوم_تصویری_مسابقات_ورزشی_دهه_فجر(۱)