نظر به وجود زیر ساخت مناسب و افتتاح خانه زمی  در  شهر بیدخت و درخواست برگزاری کلاس کاراته در شهر بیدخت توسط استاد و ریاست هیئت کاراته شهرستان جناب اقای نصیری  نامنویسی از علاقمندان این کلاسها در تربیت بدنی بیدخت اغاز شده است . علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به تربیت بدنی بیدخت  مراجعه نمایند . در صورت تکمیل لیست و نامنویسی حداقل ۸  ورزشکار این کلاسها از یازدهم تیرماه اغاز خواهد شد .

ورزش و جوانان بیدخت