کلاس آموزشی نمایشی انفرادی برای اولین بار در شهرستان گناباد در خانه ژیمناستیک بیدخت در بهار ۹۳ برگزار می شود . علاقمندان می توانند برای ثبت نام و شرایط کلاس ها به آقایان مهدی دهمرده و رحمت الله کاظمی مراجعه نمایند .

شماره تماس : ۰۹۳۹۷۹۷۶۵۹۵

۰۹۳۹۶۹۶۵۳۴۶

62311_528