کلاس آموزشی ایروبیک خواهران

در ادامه کلاس های خواهران ، کلاس ایروبیک خواهران در روز های فرد از ساعت ۹ الی ۳۰ ۱۰ — سرکار خانم کاشانی — و روز های زوج از ساعت ۱۶ الی ۱۸ — سرکار خانم حسینی — برگزار می شود متقاضیان می توانند برای استفاده از این کلاس ها  ساعات مشخص شده حضور بهم رسانند — سالن کوچک تربیت بدنی –

  ورزش صبحگاهی خواهران بر طبق روال قبلی صبح ها از ساعت ۷الی۸ صبح در حال برگزاریست — سالن فوتسال — سرکار خانم حسینی مربی