🔸فوتسال پسران چهارشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در دو گروه نونهالان و نوجوانان در مجموعه ورزشی حجه السلام دکتر نقره سالن شهید عفیفی

🔸ژیمناستیک پسران روزهای یک شنبه سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷:۱۵ خانه ژیمناستیک

🔸ژیمناستیک دختران دو شنبه چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ خانه ژیمناستیک

🔸تکواندو پسران روزهای فرد ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ خانه رزمی شهید خاکی

🔸تکواندو دختران روز های سه شنبه و پنج شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۸ سالن رزمی شهید گلشن

🔸ایروبیک بانوان روزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ سالن شهید گلشن

🔸ورزش صبحگاهی بانوان همه روزه از ساعت ۶ الی ۷ صبح

🔸باستانی روزهای زوج ساعت ۲۰ الی ۲۲

🔸 بدنسازی همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ سالن شهید گلشن

🔸والیبال دختران در صورت به حد نصاب رسیدن در روز پنج شنبه برگزار خواهد شد .

🔸جودو و کشتی پسران متعاقبا اعلام خواهد شد

ورزش و جوانان بیدخت www.beydokhtsport.ir