این کلاسها از ۲ تیرماه اغاز شده و در حال برگزاری می باشد  .

این کلاسها به قرار زیر می باشد .

 1. ژیمناستیک پسران : روزهای یک شنبه ، سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ خانه ژیمناستیک به مربیگری آقای کاظمی
 2. ژیمناستیک دختران  : روزهای زوج  ساعت ۱۶ الی ۱۸ خانه ژیمناستیک به مربیگری خانم زمانزاده
 3. تکواندو پسران : روزهای فرد ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ سالن رزمی شهید خاکی به مربیگری آقایان قربانی ، سازور
 4. تکواندو دختران : روزهای فرد ساعت ۱۶ الی ۱۸ سالن شهید گلشن به مربیگری خ صادقی پناه
 5. تکواندو دختران روزهای فرد ساعت ۹ الی ۱۱ سالن شهید گلشن به مربیگری خ محمدنیا
 6. ایروبیک خواهران روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۹ سالن شهید گلشن به مربیگری خ حسینی
 7. کشتی روزهای زوج ساعت ۱۹ الی ۲۱ خانه کشتی به مربیگری آقای نیکخواه
 8. جودو روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۹ سالن رزمی شهید خاکی به مربیگری آقایان اسکندری و یعقوبی
 9. فوتسال پسران روزهای دوشنبه چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸  مجموعه ورزشی دکتر نقره به مربیگری آقایان رستمی ، ترکاء
 10. والیبال دختران روزهای سه شنبه پنج شنبه ساعت ۹ الی ۱۱ مجموعه ورزشی حجه الاسلام دکتر نقره به مربیگری خ رفیعی
 11. بدنسازی همه روزه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ سالن ورزشی شهد گلشن
 12. ورزش صبحگاهی بانوان همه روزه از ساعت ۶ الی ۷ صبح مجموعه ورزشی حجه الاسلام دکتر نقره به مربیگری خ شفیعی
 13. باستانی روزهای زوج ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ سالنم ورزشی شهید گلشن به مربیگری اقای ده مرده
 14. اسکیت روزهای یک شنبه سه شنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ آموزشگاه شهید بقایی به مربیگری اقای طالبی ( دوره اول به پایان رسیده است)