هیئت ژیمناستیک مطابق سنوات گذشته با اغاز سال تحصیلی دورهای آموزشی ژیمناستیک را برگزار می نماید . علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و حضور در کلاسها در زمان های مشخص شده مراجعه نمایند .

%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%98%db%8c%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9