دوره دوم کلاسهای اموزشی ورزشی تربیت بدنی بیدخت در تابستان ۱۳۹۴ در حال برگزاریست .علاقمندان می توانند در ساعات مشخص شده  جهت ثبت نام به مربی مربوطه مراجعه نمایند.

والیبال دختران  یک شنبه پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۲مربی سرکارخانم شکاری

ژیمناستیک پسران یک شنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۱۸ مربی اقایان کاظمی.قاسم زاده

ایروبیک خواهران صبح روزهای فرد ساعت ۹ و روز های زوج ساعت ۱۸ مربی سرکار خانم حسینی

کشتی روزهای فرد ساعت ۱۸ الی ۲۰ مربی اقایان رسولی . زیبا

گودباستانی روزهای زوج ساعت ۲۱ مربی اقای دهمرده

ورزش صبحگاهی خواهران همه روزه ساعت ۶:۳۰ صبح سالن ورزشی مربی سرکارخانم شفیعی

تکواندو خواهران روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ مربی سرکارخانم صادقی پناه

فوتبال و فوتسال متعاقبا اعلام می شود.

ورزش و جوانان بیدخت