برادر گرامی جناب آقای علی کاظمی

کسب مقام اول در مسابقات مچ اندازی کاشمر در وزن ۱۱۰+ را به شما تبریک می گوییم
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیدخت