در یک حرکت فرهنگی ورزشی تربیت بدنی بیدخت با همکاری هیئت همگانی بیدخت و نیز پایگاه مقاومت شهید بقایی ، کانون شهدای مسجد جامع و ستاد دهه فجر برنامه پیاده روی همگانی به سمت مزار شهدا برگزار نمود .

در این برنامه همشهریان بیدختی  از جلوی پایگاه مقاومت شهید بقایی مسافت ۳ کیلومتری را تا مزار جعفر آباد سپری نمودند .

در ادامه  برنامه پیاده روی ،غبار روبی مزارشهداء و برنامه مداحی و سرود دسته جمعی دانش آموزان اجرا شد .

در پایان با حضور مسئولین نظامی ، انتظامی و اداری ، روحانیون معزز و خانواده محترم شهداء شهر بیدحت و نیز نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر رجایی به ۲۲ نفر از شرکت کنندگان در پیاده رویی همگانی به قید قرعه جایزه اهدا شد . (عکس : قمری )

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت 

 

 

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت

پیاده روی همگانی و غبار روبی مزار شهدا بیدخت