پیاده روی همگانی همراه با غبار روبی مزار شهدا شهر بیدخت

((گرامیداشت هفته دفاع مقدس))

پنج شنبه ۴مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰

شروع مراسم از مقابل پایگاه شهید بقایی

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

به قید قرعه به نفرات شرکت کننده جوایز ورزشی جمعا به ارزش پنج میلیون ریال اهدا خواهد شد

حهت بازگشت شرکت کنندگان هماهنگی لازم جهت حضور مینی بوس صورت گرفته است .
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

 

اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد
هیات همگانی ورزش و جوانان شهر بیدخت