دیشب به پیشنهاد یکی از همشهریان عزیز توفیق رفیق راهمان شد و به دیدار جانباز سرافرازی رفتیم که با دیدن از خودگذشتگی و روحیه وصف ناپذیرش مبهوت و متحیر شدیم. در یک جمله میتوان گفت که معامله با خدا چقدر لذت بخش است. قرآن در آیه ۱۱۱ سوره مبارکه توبه می‌فرماید انَّ اللّه اشتری مِنَ المؤمنین أَنفسهم و أَموالهم بأَنَّ لهم الجنَّه.
شرح ماجرا و این دیدار بیادماندنی را انشأالله در اولین فرصت به طور مفصل توضیح خواهیم داد.
در انتها باید اعتراف کنیم و اقرار، که همه چیزمان را مدیون این بزرگواران هستیم.
این جانباز عزیز که از ناحیه کمر (قطع نخاع) به این درجه بلند نائل شده‌اند از همشهریان عزیز ما بسیجی جانباز مهندس بهزاد نورائی هستند.
ارسالی : حمید نقره (از خیرین ورزشی بیدخت )