در جهت گرامیداشت شهید والا مقام شهید محمد حسین بقایی افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اموزشگاه زارعی بیدخت برگزار شد .

در مراسم افتتاحیه این آموزشگاه مدیر اموزش و پرورش وجود برنامه های ورزشی در راستای اهداف وزارت اموزش و پرورش را راهکاری برای به تکاپو واداشتن دانش آموزان در مدارس دانست. دکتر محمدپور ضمن تشکر از همکاران این آموزشگاه حضور والدین در کنار دانش آموزان در رقابت های ورزشی داخل مدسه را ایده ای جالب برای مشارکت دادن خانواده ها در ورزش دانست .

در این مراسم  ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان ، معاونت تربیت بدنی و پرورشی و کارشناسان اداری اموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

اچرای ورزش صبحگاهی هماهنگ ، سرود افتتاحیه امپیاد ، رژه نمادین تیم ها ، قرائت سوگند نامه ورزشی و … از برنامه های این آموزشگاه بود .

در پایان مراسم ، مسابقات ورزشی بین دختران و مادران در آموزشگاه برگزار شد .

 

ورزش و جوانان بیدخت