مسئول تربیت بدنی بیدخت طبق نامه ای به ریاست محترم ورزش و جوانان شهرستان گناباد استعفای خود را از تربیت بدنی بیدخت و هیئت ژیمناستیک شهرستان  اعلام نمود.

یاسر قاسم زاده بیدختی دلایل شخصی و احتمال انتقال به مشهد مقدس را جهت استعفا اعلام نموده است . ایشان در این نامه ضمن تشکر از مسئولان بیدختی و شهرستان به دلیل دادن مسئولیت ورزش بیدخت تشکر نموده و خاطر نشان نموده اند که سعی کرده اند تا وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برسانند و امید بر ان است که رضایت ضهروندان حاصل شده باشد.

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت