varzesh

نمایندگی ورزش و جوانان شهر بیدخت از ۲۹ مرداد ماه به جهت سازماندهی ورزش بانوان ، ورزش صبحگاهی را در سالن بزرگ تربیت بدنی بیدخت برنامه ریزی نموده است . علافمندان می توانند از ساعت ۷ الی ۳۰  ۸ در این مکان حضور بهم رسانند . خاطر نشان می شود این دوره رایگان بوده و به همراه مربی با تجربه ورزشی نیز می باشد