با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران بیدخت در روز چهارشنبه ۱۰ / ۲ / ۹۳ ، که اولین مراسم در نوع خود در شهرستان می باشد دوستانی که  تمایل به همکاری در این مراسم برای هر چه  با شکوه تر آن دارند

می توانند  به مسئولین اجرایی این  مراسم مراجعه نمایند .

مسئول تبلیغات و مراسمات سالن : هاشم هاشمی 

مسئول تهیه کلیپ ورزشی : محسن میری

مسئول گزارشات و وبسایت : مهدی دهمرده

روابط عمومی : اکبر لشکری 

در صورت تمایل به جهت اسپانسری این مراسم نیز با اداره تربیت بدنی بیدخت ۷۳۳۳۶۳۶ و یا مدیریت سالن ها آقای نیکخواه مراجعه نمایید .

tandis avalin