آغاز هفته پهلوانی و زور خانه ای را به تمامی ورزشکاران این قشر تبریک می گوییم. هیئت پهلوانی بیدخت نیز در این هفته برنامه هایی در نظر داشته که در همین وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

۶ تا ۱۲ مردادماه به عنوان هفته فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای نام گذاری شده است.

ورزش و جوانان بیدخت

DSC04444