طبق برنامه ریزی صورت گرفته تربیت بدنی بیدخت در روز چهارشنبه ۵ اسفند ماه میزبان ریاست  محترم ورزش و جوانان شهرستان خواهد بود . در این جلسه نظرات و پیشنهادات مسئولین و ورزشکاران بیدختی با مسئولین مطرح می شود . در این جلسه مسئولین هیئت های ورزشی ، ورزشکاران منتخب هیئت ها و ریاست محترم شورای اسلامی شهر بیدخت حضور خواهند داشت . 

 

ورزش و جوانان بیدخت