با دعوت ریاست محترم شورای اسلامی بیدخت جناب اقای امینی در یک نشست صمیمانه مسئولین هیئت های ورزشی بیدخت گرد هم امدند و به بیان نظرات خود در جهت ارتقا وضعیت موجود هیئت های ورزشی پرداختند.

در این دورهمی در خصوص تکمیل پیست سوارکاری،پیگیری تشک جود،برگزاری مسابقات کشتی،چگونگی جذب خیر در ورزش بیدخت و… تبادل نظر شد. مسئولین هیئت های ورزشی از همراهی بالای شورای اسلامی در ۴ سال اخیر تقدیر ویژه ای داشته وبیان داشتند در شورای اسلامی دوره پنجم نیز حمایت های شورا از ورزش بیدخت مضاعف تر گردد. در پایان از سوی هیئت های ورزشی بیدخت برسم یادبود از  اقای امینی بنمایندگی تمامی اعضا شورای اسلامی شهر تقدیر شد.

ورزش و جوانان بیدخت