این جلسه در روز جمعه ۲۳ مردادماه در محل نمایندگی ورزش و جوانان بیدخت و با  حضور مسئولین ورزشی شهر بیدخت و خبرنگاران محترم شهرستان برگزار شد . در این جلسه مسئولین هیئت های ورزشی بیدخت با ارائه برنامه های خود، مشکلات ورزشی و کمبود های خود را مطرح نمودند.

در پایان جلسه از خبرنگاران حاضر در جلسه از طرف تربیت بدنی بیدخت  تقدیر بعمل امد.

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

عکس:رحمت الله کاظمی

IMG_20150814_213512 IMG_20150814_213545 IMG_20150814_213549