نظر به فعالیت و تلاش دوساله تربیت بدنی بیدخت و سایر نهاد های شهر بیدخت در بحث چمن ورزشی دکتر نقره بیدخت و عنایت به هزینه بیشمار از سوی خانواده محترم دکتر نقره و تربیت بدنی و عدم استفاده اقتصادی از این مجموعه از سوی باشگاه ها ، در تازه ترین اقدام در اسفند ماه ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵ عملیات کشت نشاء ، بذر پاشی و کودریزی چمن ورزشی انجام شده ولی متاسفانه انتظارات براورده نشد .

در این راستا ضمن دعوت از مسئولین و خبرگان ورزشی بیدخت در روز ۴ شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ از این دوستان خواسته شد تا چاره اندیشی مناسبی در این خصوص صورت گیرد . لذا مقرر شد تا با ارسال نامه به نهادهای مربوطه عاجز بودن تربیت بدنی از نگهداری و بهبود چمن ورزشی اعلام گردد و چاره ای مناسب از سوی این دوستان اندیشیده شود . بر اساس نظرات اکثر مسئولین قرار بر این شده تا با اتمام ابیاری این چمن ورزشی اقدامات لازم در خصوص تغییر کاربری و زیر ساخت این چمن به سمت مصنوعی برداشته شود . در این جلسه از زحمات خالصانه تمامی عزیزانی که در دوسال تلاش مستمر همراه تربیت بدنی بودند علی الخصوص خانواده مرحوم دکتر نقره تقدیر و تشکر شد .

تمامی تلاش و کوشش مسئولین تربیت بدنی بیدخت ایجاد یک محیط ورزشی و بستر مناسب برای ورزشکاران بیدخت می باشد و امیدواریم بر اساس برنامه ریزی مناسب این مجموعه مجددا احیاء شود .

در پایان اینجانب یاسر قاسم زاده مسئول وقت تربیت بدنی بیدخت به شخصه مسئولیت تمامی کوتاهی ها ، کم کاریها و عدم دوراندیشی و برنامه ریزی مناسب در این خصوص را بر عهده گرفته و تقاضای عفو از سوی تمامی همشهریان و باتجربه های ورزشی دارم . امیدورام با تلاش دوستان مسئول جدید  این نقصان ها جبران گردد