نظر به برگزاری مسابقات ژیمناستیک و طناب زنی مدارس و مهد کودک های شهرستان گناباد به میزبانی شهر بیدخت پس از داوری و برریس امتیازات نتایج به شرح زیر اعلام می گردد . متعاقبا تقدیر نامه و جوایز به مدارس فرستاده خواهد شد
ردیف-page-001
روابط عمومی هیئت ژیمناستیک شهر ستان گناباد
منبع : www.gymbeydokht.blogfa.com