نتایج مسابقات فوتسال جام فجر ۹۲

مصالح سراساز – ۲            ۲ – مهسان الکتریک

شهاب روشناوند – ۱            ۴ – پایگاه شهید بقایی

صفا طیور – ۳            ۲ – امید بیدخت

بیمرغ – ۲               ۶ – شهدا روشناوند

ادامه بازی ها امشب از ساعت ۱۸ و ۳۰ و طبق برنامه اعلام شده خواهد بود