درروز جمعه مسابقات ورزش های همگانی شهرستان گناباد با حضور قریب ۴۰۰ ورزشکار برگزار شد . این مسابقات در ۱۰ رشته تیمی و انفرادی به انجام رسید . تیم های داژبال بیدخت موفق به کسب مقام اول و تیم طناب کشی موفق به کسب دوم این مسابقات شدند . در این دوره از مسابقات اقایان مظفری ، کاظمی ، ترکاء ، قاسمی به عنوان داور از شهر بیدخت در این مسابقات حضور داشتند .

ورزش و جوانان بیدخت