در جهت ارج نهادن به ورزش و ورزشکاران با اخلاق و قهرمان شهر یدخت ، طی نظر سنجی پیامکی  از سوی همشهریان و مسئولین هیئت های ورزشی افراد منتخب مشخص شده و در جلسه ای ویژه از این عزیزان تقدیر خواهد شد .

منتخبین ورزشی بیدخت در سال ۱۳۹۴

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت