شاخص توده بدن(BMI) این شاخص به طور عمومی جهت ارزیابی وضعیت بدنی افراد مورد استفاده قرار میگیرد. قطعا با توجه به جنس،ساختار عضلانی و اسکلتی ، نوع تغذیه و فعالیت بدنی به دست اوردن شاخص بسیار پیچیده و مشکل میباشد اما یکی از کاربردی ترین فرمولها برای به دست اوردن وضعیت بدنی استفاده از فرمول زیر میباشد. لطفا شما نیز عدد به دست امده را با نمودار مقایسه کنید. برای اینکار وزن خود را《 به کیلوگرم》 بر قد به توان دو《 به متر》 تقسیم نمایید.
( ورزش ضامن سلامتی)