با توجه به وجود مشکلات زیاد در هنگام کار برای اسکلت و عضلات بدن ، استفاده از وسایل استاندارد و حرکات ورزشی حین کار با کامپیوتر و … توصیه می شود .

اسلاید زیر در ارتباط با برخی حرکات اصلاحی در هنگام کار با وسایل می باشد .

 

ارگونومی ورزشی